Jiří Šimek

Je herec a performer.

Věnuje se autorské tvorbě, projekty realizuje na platformě www.ufftenzivot.cz. Absolvent Katedry alternativního a loutkového divadla v ateliéru herectví Petry Tejnorové pražské DAMU (mezi jeho pedagogy patřil Miroslav Krobot, Jaro Viňarský, Simona Babčáková,Tomáš Měcháček, Matija Solce nebo Marta Ljubková) . Hostuje v nezávislých divadelních projektech, hraje pro film a televizi. Zabývá se především spojením fyzického divadla, tance, syrové improvizace a slampoetry. Na divadle/umění/tvorbě ho zajímá přítomný okamžik, tedy prostor mezi herci a diváky. Jeho další zálibou, je tvorba krátkých videi a práce pro pražské studio ALTA, kde pomáhá s produkcí a PR.

Přečtěte si tuhle knížku

Sapiens od Yuvala Noaha Harariho

Nebo tuhle  – Erazim Kohak Oheň a Hvězdy

Nedávné projekty

TV REKLAMA KOFOLA

BRITANNIA

DAMA & KRÁL

Autorský projekt KEEP CALM

Pozvání

Spot Mezipatra

Role Migač – Seriál České Televize – Svět pod Hlavou

Loneliness & stuff

GoG

Role Karla Čurdy – Britském filmu Anthropoid 

Speaker v rámci opery Petra Cíglera – Táhly zvlněný pohyb podélného předmětu  / Záznam celé opery

Tvorba PR video pro studio ALTA  a Ufftenživot – Portfolio 1 a Portfolio 2 a jedno video zde

Rozhovor pro časopis BARBAR

Strukturovaný životopis