KEEP CALM

Jsme nadřazeni ostatním živočišným druhům? Ne. Jsme sobecké bestie? Ne. Jsme hrdinové? Ne. Chceme se mít akorát dobře? Dokument o dvou jedincích v nekonečném příběhu. KEEP CALM – a medituj nad člověkem.

Dva paralelní příběhy sledují v projektu KEEP CALM původ druhu homo sapiens sapiens, jeho kulturní vývoj a peripetie jeho historie. To vše je ovšem nahlíženo optikou kulturní reality dneška. Z hlediska hledání vlastního místa v příběhu člověka jako druhu jsou sami performeři a jejich příběhy předmětem jednání a zkoumání.

KEEP CALM je interdisciplinární projekt, který pracuje s myšlenkou, že člověk je bytost, jež svoji (kulturní) realitu staví na opakovaných schématech, stereotypech, fikcích, vzorcích a pravidlech. Ty se v průběhu lidských dějin proměňují, nejsou stálé a jednou pro vždy utvořené. To, co teď a tady považujeme za realitu, proto vybízí ke zpochybňování.

Dennodenně jsme součástí příběhu, v němž nejčastěji následujeme známé či povědomé dějové linie. Žijeme podle pravidel, jež podléhají kulturním normám, které bývají označovány jako „hodnoty”. Jsme obklopeni slovy, motty, citáty, slogany a formulacemi, jež tyto normy/hodnoty artikulují.

Velkou inspiraci pro náš nový projekt je kniha Sapiens od Yuvala Noaha Harariho, nebo kniha Ishmael od Daniela Quinna, dále čerpáme z tisku, internetu, a všeho co nás obklopuje, ze života ve městě i z přírody.

Autorský tým: Sára Arnstein, Jiří Šimek, Marianna Slováková, Štěpán Hejzlar, Ivo Sedláček, Marta Ljubková, Marie Gourdain

Podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, Městská část Praha 7, Státní fond kultury
Koprodukce: Divadlo Na Cucky, Studio ALTA, Industra Stage, Kredance, Cooltour

Partnerem projektu je – Genomac výzkumný ústav, s.r.o. – www.rekreacnigenetika.cz

 Až do premiérového uvedení v Divadle Alfred ve dvoře budeme v rámci rezidenčních pobytů ukazovat „Work in progress“ INFO ZDE