1. Původ divadla a jeho funkce v kulturním vývoji

1. Specifikum loutkového divadla a jeho vztah k ostatním divadelním druhům, jejich prolínání a ovlivňování – v minulosti a současnosti.

2. Antika a její dědictví

2. Vývojové trendy moderního loutkového divadla od přelomu 19. a 20. století do konce II. světové války a jejich projevy v českém a světovém loutkářství.

3. Středověké divadlo

3. Tradiční české loutkové divadlo 18. a 19. století, jeho význam, problémy a souvislosti s moderním českým loutkovým divadlem.

4. Nejvýraznější osobnosti českého a světového loutkářství druhé poloviny 20. století, vývojové trendy tohoto období a jejich přesah do současnosti.

4. Renesance a její dědictví

5. Fenomén komedie dell´arte

5. Maska a kostým v divadelní produkci. Specifické možnosti masky a kostýmu v loutkovém divadle.

6. Alternativní tendence jako nadčasový fenomén divadelního vývoje+studiová divadla

6. Fenomén Shakespeare

7. Baroko a divadlo ve Španělsku i jinde

7. Fenomén A. Artaud a P. Brook.

8. Klasicismus a divadlo ve Francii i jinde

8. Proměny struktury a jednotlivých složek v alternativním divadle

9. Brechtovo epické divadlo a inspirace jeho principy v divadle současném.

9.Moliere

10. Meziválečná divadelní avantgarda v evropském kontextu a inspirace jejími principy v divadle současném.

10. Osvícenství a divadlo

11. Osvobozené divadlo a poetické divadlo E. F. Buriana.

11. Romantismus v dějinách divadla

12. Hnutí otevřeného divadla ve světovém kontextu.

12. Realismus +I_a_II_divadelni_reforma

12. Realismus v dějinách divadla

13. České profesionální divadlo 60. let.

13. Fenomén národních divadel

14. České studiové divadlo 70. a 80. let.

14. Fenomén modernosti a divadla

15. Divadlo ve veřejném prostoru, fenomén jménem projekt, industriál, site specific, vývojové tendence a příklady významných projektů a jejich tvůrců.

15. Ibsen a moderní divadlo

16 Pohybove a tanecni divadlo, novy cirkus

16. Čechov a moderní divadlo

17 Politicke a dokumentarni divadlo

17. Fenomén Stanislavskij

17. Politické a dokumentární divadlo.

18. Tzv absurdní drama a divadlo

19. Fenomén Grotowski

Postmoderna

Takzvaná druhá divadelní reforma